Ereleden

9 maart hadden we een toch wel bijzondere jaarvergadering. Na de gebruikelijke agenda punten kwam het bestuur met het voorstel om 2 leden te benoemen tot erelid. Zo’n voorstel had deze vergadering nog niet eerder meegemaakt. Na uitleg over de te voeren procedure werd dit voorstel voor gelegd aan de vergadering.

Met unanieme stemming worden Evert van Buuren en Theo van Kouwen benoemd tot erelid van TWC Voorwaarts.

Zowel Evert als Theo zijn grondleggers van onze vereniging. In hun actieve periode waren beide heren zowel sportief als bestuurlijk nadrukkelijk aanwezig. Evert is vele jaren voorzitter geweest en Theo is zeer lang secretaris geweest.

Na de vergadering was het nog lang gezellig met deze 2 zeer gewaardeerde ereleden.

Scroll naar boven