Algemene ledenvergadering

Op 1 maart 2013 vindt de algemene ledenvergadering plaats in het dorpshuis van Odijk. Het dorpshuis is open om 19:00 uur, de vergadering begint om 19:30 uur.

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Verslag van de ledenvergadering van 2012
 4. Ingekomen en uitgaande post (wordt 2 maart uitgedeeld)
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Oud papier
  PAUZE
 8. Comissies:
  a. kascontrole commissie
  b. toercommissie
  c. redactie clubblad
 9. Hemelvaart, clubweekend en koppeltijdrit
 10. Bestuursverkiezing: Henny is aftredend en herkiesbaar
 11. Kanjer van het jaar
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Voor de verkiezing van de “Kanjer van het jaar” kun je onderstaand stembiljet ingevuld inleveren op de jaarvergadering of als je verhinderd bent voor de vergadering, kun je de naam door mailen naar Annemarie.
Bij een gelijk aantal stemmen beslist het bestuur.

Scroll naar boven