Algemene Leden Vergadering ’24

ALV TWC Voorwaarts ‘24

Het aantal leden dat deze vergadering bezocht was groot dat kwam mede door een belangrijk punt op de agenda. In de najaarsvergadering werd er een werkgroep benoemd om de toekomst van onze vereniging te onderzoeken en met voorstellen te komen. De  werkgroep had veel voorwerk verricht en dat werd vanavond gepresenteerd.  Na deze presentatie konden Bestuur en aanwezige leden hun commentaar geven op de voorstellen. Er volgde een (soms) pittige discussie waarna besloten werd om een extra vergadering te beleggen op vrijdag 19 april a.s..  Alle leden worden vriendelijk verzocht deze extra vergadering te bezoeken.

Tijdens deze vergadering werd Jeannette Wever bedankt voor haar inzet als enig redactielid van de Fietspraat. Doordat de vernieuwde website al enkele maanden online staat was het voor haar het moment aangebroken om na 7 jaar te stoppen met het maken van de Fietspraat.  Penningmeester Ted   Vernooij sprak namens het Bestuur bedankwoorden uit  voor de vele werkzaamheden die Jeannette verricht had. Een mooi boeket bloemen en een cadeaubon was haar zeer gegund. Ook de aanwezige leden bedankten haar met een applaus.

Traditie tijdens de Algemene Leden Vergadering  is de verkiezing van de Kanjer van het  jaar. Leden kunnen hun stem uitbrengen op personen die binnen de vereniging  iets extra/bijzonders /etc. gedaan hebben. Dit jaar werd Peter Beemer  gekozen tot “Kanjer van het Jaar”.  Waardering kreeg hij voor de werkzaamheden van de bouw van een nieuwe website door de aanwezige leden.

Aangezien voorzitter Antoon Peek vorige vergadering had aangegeven te willen stoppen met het voorzitterschap van onze vereniging nam Ted Vernooij het woord. Ted richtte enkele dankwoorden tot Antoon die vanaf 1999 als voorzitter aan trad bij TWC Voorwaarts. Naast dit voorzitterschap was en is hij actief fietsdeelnemer aan allerlei fietsactiviteiten  van TWC Voorwaarts. Naast het fietsen heeft hij samen met enkele andere leden vaak de alternatieve schaatstochten op de Weissensee geschaatst. Ook zijn grote betrokkenheid bij de fiets vereniging is al die jaren van grote waarde geweest. Ted reikte namens het Bestuur en onder applaus van de leden een grote bos bloemen met cadeaubon uit aan scheidend  voorzitter Antoon .

Enkele foto’s van deze avond vindt u hieronder.

Scroll naar boven